ارتباط با مدیران

 ویرایشگر محتواتصوير

نام و نام خانوادگي

عنوان

اطلاعات تماس


میثم تاج الدین
مدير مهندسي سيستمها و فن آوري اطلاعات

شماره تماس :82222300

نشانی اینترنتی :tajedin@emdadsaipa.com


 

محمد عاشوری

مدیر ارتباطات

شماره تماس :82222600

نشانی اینترنتی :m_ashoori@emdadsaipa.com

 

امیر عباس حجازی اصفهانی

مدير بازرگاني

شماره تماس :82222500

نشانی اینترنتی :a_hejazi@emdadsaipa.com

 

عباس فخاريان

مدير عمليات

شماره تماس :82222102

نشانی اینترنتی :a_fakharian@emdadsaipa.com

 

علي اکبر هاتفي

مدير گارانتي بدنه

شماره تماس :82222200

نشانی اینترنتی :a_hatefi@emdadsaipa.com

 

علیرضا محمدی زاده

مدیر مالي و  اداري

شماره تماس :82222410

نشانی اینترنتی :a_mohammadizadeh@emdadsaipa.com

 

وحید فتحی

رئيس حراست

شماره تماس :82222651

نشانی اینترنتی :v_fathi@emdadsaipa.com


 

 اسماعیل محمدی
رئیس حقوقی و قراردادها
شماره تماس :82222490
نشانی اینترنتی :e_mohammadi@emdadsaipa.com