ارتباط با مدیران

 ویرایشگر محتوا


تصوير

نام و نام خانوادگي

عنوان

اطلاعات تماس

   

نظام الدین وفا

مدیر عامل و عضو هيئت مديره

شماره تماس :
 

اميرحسين نعمت بخش

رئیس هيئت مديره

شماره تماس :

 

محمد گودرزی

عضو هيئت مديره

شماره تماس :مدير مهندسي سيستمها و فن آوري اطلاعات

شماره تماس :82222300


 

محمد عاشوری
سرپرست مديریت ارتباطات
شماره تماس :82222660

 

محمد دارابی

سرپرست مديریت بازرگاني

شماره تماس :82222500

  

عباس فخاريان

مدير عمليات

شماره تماس :82222102

 

علي اکبر هاتفي

مدير گارانتي بدنه

شماره تماس :82222200

 

کامران زنجاني تبار

مدير مالي اداري

شماره تماس :82222400

 

عارف احمد پور

رئيس حراست

شماره تماس :82222650